درباره ما

 درباره ما 
اطلاع از زمان برگزاری دوره ها و همایش ها

درباره ما  وب سایت رسمی

:: آکادمی آموزشی دکتر مسعود ضیائی ::

 اسَتاد دانشگاه ، مربی انگیزشی و توسعه فردی ، پژوهشگر و مشاور تحصیلی

ایران - مشهد مقدس

مقدم همه شما خوبان گلباران

 

پل های ارتباطی : 

صفحه اینستاگرام ، کانال تلگرامی ، کانال آپارات


برنامه آموزشی بعدی :

#دوره_تربیت_مدرس_زبان_انگلیسی
#تخصصی_کودک_نوجوان
کانون زبان مهران

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به استاد مسعود ضیائی می باشد

باشگاه انگیزشی رویان

خدمات باشگاه انگیزشی
دریافت محتوای آموزشی ( دانلود )
فروش کتاب و CD های آموزشی دانلود پرسش نامه تست رغبت سنج شغلی استرانگ

دانلود پرسش نامه استرانگ ( ویژه دانش آموزان سال نهم )

دوره های برگزار شده

گالری تصاویر همایش ها و کارگاه های برگزار شده

نحوه نمایش تصاویر:
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

جستجو
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

جستجو
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

جستجو
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

جستجو
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

جستجو
همایش 9 آذر 1396

همایش انگیزشی مهارت های زندگی تحصیلی / نهم آذر ماه 1396

همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

جستجو
همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

جستجو
همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

جستجو
همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

جستجو
همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

جستجو
همایش 1  مرداد 1397

همایش انگیزشی مدیریت زمان / یکم مرداد ماه 1397

آلبوم خاطرات

کلاس 702 - سال 1394

جستجو
آلبوم خاطرات

کلاس 702 - سال 1394

آلبوم خاطرات

کاوش - 1395

جستجو
آلبوم خاطرات

کاوش - 1395

آلبوم خاطرات

کلاس 801 کاوش - 1395

جستجو
آلبوم خاطرات

کلاس 801 کاوش - 1395

آلبوم خاطرات

برنامه زیارت حرم رضوی - سال 1395

جستجو
آلبوم خاطرات

برنامه زیارت حرم رضوی - سال 1395

همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

جستجو
همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

جستجو
همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

جستجو
همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

جستجو
همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

جستجو
همایش 12 اردیبهشت 98

همایش انگیزشی پایان ایده آل / دوازدهم اردیبهشت 98

آلبوم خاطرات

یادگاری سال 1397

جستجو
آلبوم خاطرات

یادگاری سال 1397

آلبوم خاطرات

یادگاری سال 1397 - 2

جستجو
آلبوم خاطرات

یادگاری سال 1397 - 2

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

جستجو
همایش 29 خرداد 98

همایش انگیزشی به بازی برگرد / 29 خرداد 98

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

جستجو
همایش 18 مهر 98

همایش انگیزشی معمار زندگی خود باشید / هجدهم مهرماه 1398

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC Camping خرداد 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC Camping خرداد 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC Camping خرداد 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC Camping خرداد 99

دوره های تخصصی

دوره آموزشی مدیریت کایزن

جستجو
دوره های تخصصی

دوره آموزشی مدیریت کایزن

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - شهریور 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جستجو
دوره های تربیت مدرس

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کانون زبان مهران - اسفند 99

جملات انگیزشی

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به استاد مسعود ضیائی می باشد

تماس با ما

ثبت درخواست مشاوره تحصیلی
و ثبت نام در همایش ها و کارگاه های انگیزشی

جهت ثبت درخواست مشاوره تحصیلی و شرکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید

خطایی رخ داد
پیام شما ارسال شد. متشکرم!
بستن اسکرول

به تارنمای رسمی دکتر مسعود ضیائی و باشگاه انگیزشی رویان خوش آمدید

×

به تارنمای رسمی دکتر مسعود ضیائی و باشگاه انگیزشی رویان خوش آمدید

×